filmufqa
warsztaty FILMUFQA

logoFilmufqaWarsztaty (40 h) przeznaczone są dla osób w dowolnym wieku, zainteresowanych filmem, chcących zrealizować wspólny projekt. Celem jest stworzenie filmu krótkometrażowego złożonego z etiud, małych form filmowych, przygotowanych przez uczestniczki_ów. Założenie jest następujące: opowiadamy historie z kręgu tematyki LGBTQ – w dowolnym ujęciu. Cały projekt musimy zakończyć do lipca 2010, kiedy zostanie zaprezentowany!

Warsztaty prowadzone będą przez Martę Matuszak – absolwentkę filmoznawstwa, reżyserii i montażu, autorkę etiudy „Po kryjomu” (2009), opowiadającej o homofobii, a prezentowanej m.in. podczas Festiwalu Praw Człowieka i festiwalu A Million Different Loves! w UFIE.

Read More

Kręcimy kamerami w telefonach komórkowych i małymi kamerami cyfrowymi. Prace uczestników oglądamy na dużym ekranie z projektora. Na kolejnych zajęciach rozmawiać będziemy o: planach filmowych, dramaturgii, montażu, różnicach między formami filmowymi. Będziemy otwierać się na film i uczyć patrzeć filmowo. Najważniejsza będzie wspólna analiza prac i konstruktywna, wzajemna krytyka. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie (możliwość pożyczenia) telefonu z kamerą, ewentualnie kamery cyfrowej.

Spotykamy się co czwartek, w godzinach 18.00-20.00 (lub dłużej, w razie potrzeby), od  11 lutego 2010.


FILMUFQA – plan zajęć

Warsztaty filmowe FILMUFQA to czterdziestogodzinny cykl spotkań w formie wykładów tematycznych i - przede wszystkim - praktycznej realizacji ćwiczeń i zadań filmowych. Staram się poprzez kolejne spotkania pogłębić wiedzę filmową uczestniczek_ów, wprowadzić ich w techniczne aspekty filmowania. Jako cel stawiam sobie realizację krótkometrażowego filmu złożonego z miniatur filmowych, oddających subiektywne spojrzenie autorek_ów w ramach tematyki LBGTQ.

Kurs przeznaczony jest dla osób w każdym wieku. Uczestniczki_cy powinny_i mieć ze sobą notatniki i długopisy. Na kolejne zajęcia dostarczać będą zrealizowane przez siebie ćwiczenia.

Pierwsze zajęcia: Poznajemy się!

Uczestniczki_cy przedstawiają się, opowiadają o sobie, o swoich oczekiwaniach wobec warsztatów. Przedstawiają swoje możliwości sprzętowe.

  1. Ulubione filmy: wyjaśnij jednym zdaniem, o czym są, wyjaśnij kolejnym zdaniem, co ci się w nich podoba?

  2. Jaki film chciałabyś_chciałbyś zrealizować, jak i dlaczego?

  3. Oglądamy film Marty Matuszak „Po kryjomu” i poznajemy własne opinie.

Uczestnicy dostają dwa zadania:

  1. OBSERWACJA I REFLEKS: na gorąco zarejestruj (w ciągu najbliższego tygodnia) interesujące wydarzenie.

  2. POMYSŁ NA TWÓJ FILM: o czym chciałybyście_chcielibyście zrealizować własną etiudę do wspólnego projektu?

Drugie zajęcia: Kompozycja kadru. Plany filmowe i podstawowe ustawienia kamery w różnych sytuacjach.

Wykład, omówienie wykonanych ćwiczeń i przemyślanych spraw.

Zadanie po tym spotkaniu: portret (opisz obrazem jakąś osobę).

Trzecie zajęcia: Podstawy montażu.

Trzy pierwsze spotkania poświęcam na zdobycie przez uczestników podstawowych narzędzi. Chciałabym, żeby jak najszybciej potrafili, w ramach pewnych podstaw, wykonać prawidłowo ćwiczenia.

Rytm zajęć będzie za każdym razem podobny. Zmiany będę wprowadzać na bieżąco. Podstawowe sprawy to: analiza i wspólne oglądanie ćwiczeń, wykład teoretyczny, kolejne zadanie. Cały czas pamiętamy o wspólnym projekcie. Zakładam, że uczestniczki_cy zdecydują się na różne formy filmowe, dlatego też dzielę program na bloki tematyczne poświęcone szczegółowo konkretnym sposobom realizacji. Zobaczymy, czy ktoś wybierze animację, wtedy przeznaczę na to oddzielne zajęcia.

Czwarte zajęcia: Różne formy filmowe. Fabuła, dokument, reportaż, animacja.

Fabuła

Piąte zajęcia: Scenariusz – dramaturgia.

Szóste zajęcia: Scenariusz – forma.

Siódme zajęcia: Praca z aktorem – różne szkoły.

Ósme zajęcia: Praca z aktorem – próba.

Dziewiąte zajęcia: Spotkanie z aktorem.

Film dokumentalny/Reportaż

Dziesiąte zajęcia: Rodzaje filmu dokumentalnego.

Jedenaste zajęcia: Temat w filmie dokumentalnym i forma jego zapisu.

Dwunaste zajęcia: Środki wyrazu w filmie dokumentalnym

Trzynaste zajęcia: Reportaż i inne niefabularne formy filmowe.

Eksperymentalne formy filmowe/animacja

Czternaste zajęcia: Kino głównego nurtu, kino niezależne, kino niszowe, kino eksperymentalne.

Po tych zajęciach pozostaje miesiąc do zamknięcia projektu. Większość czasu spędzimy zapewne na konsultacjach poszczególnych etiud i na montażu.

Piętnaste – Dwudzieste zajęcia: Praca nad własnymi projektami.

 


UFowidoki 2007-2009

 

weź udział!

Reklama
Reklama

bieżące projekty UFY

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

kto do nas puka

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości i 1 użytkownik 

archiwum projektów UFY

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama